Latest Entries
Translation

A Journey

“Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng khi một cô gái ngắm nhìn bầu trời, cô ấy thực ra không tìm kiếm một điều gì cả. Cô ấy chỉ đang cô đơn thôi.” Một cuộc hành trình Tôi không cảm thấy gì đặc biệt khi ngắm nhìn lại những tác phẩm này; giờ đây, trông … Continue reading

Trivia

First entry ever…

Có lẽ một lúc nào đó mình cũng cần tạo một trang WordPress cho bằng bạn bằng bè. Blog thì mình cũng từng có; nhật kí thì… cũng từng tập tành viết; Facebook, Twitter, LiveJournal, Deviantart với Fanfiction.net mình cũng có acc; nói chung bổ sung WordPress vào danh sách Những-trang-community-nổi-tiếng-nên/cần-tham-gia là điều tất yếu. … Continue reading